Bogføring og administration

 

Jeg hedder Sonja Dupont og har oprettet Dupont-bogføring som et enkeltmandsfirma i 2004.

Jeg er uddannet på revisionskontor, og har været ansat i regnskabsfunktion i et dansk internationalt finansieringsinstitut.

Jeg har i årene, som selvstændig, mest beskæftiget mig med mindre kunder, hvor jeg i nogle tilfælde har måttet bringe orden i et nødlidende bogholderi.

Jeg mener at have tilført gode bogholderdyder, som orden og akkuratesse, i de opgaver af bogholderimæssig og administrativ art, som jeg har påtaget mig.

Jeg ser det som min opgave at udføre bogføring og administration rettidigt og omhyggeligt, så mine klienter kan træffe forretningsmæssige dispositioner på et korrekt, regnskabsmæssigt grundlag - samt at bogholderiet overfor tredjepart fremtræder ordentligt og korrekt.

 

Telefon 29 24 22 64