http://dupont-bogfoering.dk/bog/DUPONT-logo.jpg

 

 Dupont-bogføring
 Ravnsnæsvej 50B
 3460 Birkerød.

 Telefon 2924 2264

 CVR-nr. 28041616

Mission

at udføre bogføring og administration rettidigt og omhyggeligt, så mine klienter kan træffe forretningsmæssige dispositioner på et korrekt, regnskabsmæssigt grundlag - samt at bogholderiet overfor tredjepart fremtræder ordentligt og korrekt.
 

Hvordan

Jeg hedder Sonja Dupont og har oprettet Dupont-bogføring som et enkeltmandsfirma i 2004. Jeg er uddannet på revisionskontor, og har været ansat i regnskabsfunktion i et dansk internationalt finansieringsinstitut.

Jeg har i årene, som selvstændig, mest beskæftiget mig med mindre kunder, hvor jeg i nogle tilfælde har måttet bringe orden i et nødlidende bogholderi.
Jeg mener at have tilført gode bogholderdyder som orden og akkuratesse i de opgaver af bogholderimæssig og administrativ art jeg har påtaget mig, men med et menneskeligt ansigt.