http://dupont-bogfoering.dk/bog/DUPONT-logo.jpg

 

 

 Forretningsgrundlag

at udføre bogføring og administration rettidigt og omhyggeligt, så mine klienter kan træffe forretningsmæssige dispositioner på et korrekt, regnskabsmæssigt grundlag - samt at bogholderiet overfor tredjepart fremtræder ordentligt og korrekt.
 

 Hvordan

Jeg hedder Sonja Dupont og har oprettet Dupont-bogføring som et enkeltmandsfirma i 2004. Jeg er uddannet på revisionskontor, og har været ansat i regnskabsfunktion i et dansk internationalt finansieringsinstitut.

Jeg har i årene, som selvstændig, mest beskæftiget mig med mindre kunder, hvor jeg i nogle tilfælde har måttet bringe orden i et nødlidende bogholderi.
Jeg mener at have tilført gode bogholderdyder som orden og akkuratesse i de opgaver af bogholderimæssig og administrativ art jeg har påtaget mig.

 

 

Dupont-bogføring, Ravnsnæsvej 50B, 3460 Birkerød, telefon  2924 2264 , Cvr. 28041616